ചില ഓര്‍മ്മകള്‍, നമ്മുടെ ചിന്തകളില്‍ പരത്തുന്ന സുഗന്ധത്തിന് വല്ലാത്തൊരനുഭൂതിയായിരിക്കും..ചില ഫോട്ടോകളിലൂടെ നമ്മള്‍ അത്തരം ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്.. (നിനക്കായ് സീരീസിലെ നാലാമത്തെ പ്രണയ ഗാന സമാഹാരമായ “സ്വന്തം” റിലീസ് വേളയില്‍ എറണാകുളം TDM ഹാളില്‍ ഒരു വൈകുന്നേരം ).