ഓര്‍മ്മയില്ലേ നിനക്ക് – ഒരുപാടു നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം ഒരു മാപ്പിള പാട്ടുമായി വീണ്ടും

പ്രിയരേ,

ഓര്‍മകളുടെ വസന്തം കുളിരണിയിക്കുന്നകുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് മടങ്ങിപോകുന്ന ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പ്രണയതരളിതമായ മനോവികാരങ്ങള്‍ ഈരടികളും ഈണവുമായിരൂപം കൊണ്ടപ്പോള്‍ അതിനു ദ്രിശ്യ ഭാഷ്യം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ.

Direction: Vijayan East Coast