ഒരു വസന്തകാലം സമ്മാനിച്ച ഓര്‍മ്മയുടെ നിമിഷങ്ങള്‍

ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും, പോയ കാലത്തിന്‍റെ കയ്പ്പും മധുരവും നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓര്‍മ്മകള്‍ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ചില ഫോട്ടോകള്‍ നമ്മളെ  അത്തരം ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും… […]

Welcome 2000: Directed by Fazil

A stage show directed by Fazil. For the first time Mohan Lal & Mammootty together on a Gulf Stage With Nedumudi Venu, Innocent, Srinivasan, Jagadish, Cochin Haneefa, Vineeth, Kunjan, M G Sreekumar, Shobhana, Meena, Shalini and Abhirami. Never before and after Gulf witnessed such a star studded show in which Mammootty and Mohanlal were present together.

CLICK ON EACH IMAGE TO GET LARGE VIEW

The Mammootty Stage Festival 1996

Directed by Siddique-Lal and performed by Mammootty, Srinivasan, Nedumudi Venu, Mukesh, Jagadish,Kunjan, Cochin Haneefa, Vani Viswanath, Priya Raman, Annie, Biju Narayanan and Sangeetha. Emitted sparks by the opulent presence of the man himself. It turned out to be a real treat to the eyes of the elite spectators. Mammootty was introduced by East Coast for the 1st time to the Gulf audience on stage.

CLICK ON EACH IMAGE TO GET LARGE VIEW

Siddique – Lal Cine Galaxy ’94

Directed by Siddique Lal and performed by Innocent, Manoj K Jayan, Vineeth, Geetha, Mohini, Jagadish, Zeenath, Kalpana, Sukumari, Kamukara Purushothaman, K. P. Udayabhanu, Anto and Ranjini Menon. Witnessed the skillful director duo and former Kalabhavan comrades conquering the stage in every sense of the word.

CLICK ON EACH IMAGE TO GET LARGE VIEW